Artis Q

Sự can thiệp có tầm nhìn xa 

Artis Q Siemens Healthineers

Tầm nhìn trong hiệu suất. Tầm nhìn trong sự chính xác

Trải nghiệm khả năng tạo và phát hiện tia X có tầm nhìn xa được thiết kế để giải quyết những thách thức của bạn: Artis Q.

Artis Q có tầm nhìn xa về hiệu suất – với hiệu suất cao, hình ảnh 3D tiên tiến và độ phân giải tương phản tuyệt vời ở hầu hết mọi góc độ và cho các kích cỡ bệnh nhân đầy thử thách. Và Artis Q có tầm nhìn xa về độ chính xác – hỗ trợ bạn chống lại những căn bệnh nguy hiểm nhất như bệnh mạch vành, đột quỵ và khối u. Mở rộng độ chính xác về thuốc và nâng hiệu suất lên cấp độ tiếp theo với Artis Q.

Tính năng & lợi ích

Để thấy các thiết bị và cấu trức giải phẫu ở cả những bệnh nhân thử thách nhất và sự điều chỉnh góc là những mục tiêu chính trong chụp mạch thiệp. Artis Q mang lại hiệu suất vô song với ống tia X GIGALIX mạnh mẽ mới cho độ phân giải tương phản cao ở mọi góc độ và kích thước bệnh nhân trong khi xung tia X được tối ưu hóa giúp giảm bức xạ tới 60%.

GIGALIX X-ray tube

Ống tia X GIGALIX – Sức manh tập trung

 • Công nghệ đầu phát phẳng cho độ phân giải tương phản cao ngay cả ở những góc dốc
 • Tiêu điểm hình vuông nhỏ cho độ phân giải không gian tuyệt vời để xem thêm chi tiết
 • CLEARpulse để có hình ảnh sắc nét và liều lượng thấp

Large HDR detector

Detector HDR mới cỡ lớn – dải động rộng và liều hiệu quả

 • Dải rộng cao để nâng cao độ phân giải mô mềm trong hình ảnh 3D
 • Hiệu suất liều cao cho chất lượng hình ảnh tốt hơn với ít bức xạ hơn
 • Làm mát bằng nước để đáp ứng nhu cầu của các tiêu chuẩn vệ sinh cao và cung cấp chất lượng hình ảnh ổn định

Sự điều hướng chính xác để giúp cải thiện kết quả lâm sàng trong quá trình can thiệp. Artis Q cung cấp các ứng dụng về tim mạch, X quang can thiệp và phẫu thuật có hướng dẫn bằng hình ảnh.

syngo Dyna4D

Làm mát bằng nước để đáp ứng nhu cầu của các tiêu chuẩn vệ sinh cao và cung cấp chất lượng hình ảnh ổn định Thông tin luồng 3D trực tiếp được giới hạn trong CT, MRI và siêu âm – hôm qua. Với syngo Dyna4D, giờ đây bạn có thể xem các mẫu dòng chảy ở dạng 3D. Dựa trên giao thức này, số lượng DSA chạy gần như không giới hạn mà không cần bổ sung liều lượng và phương tiện tương phản được cung cấp. syngo Dyna4D giúp bạn mở rộng khả năng lâm sàng của mình trong bộ angio liên quan đến các chiến lược điều trị và lựa chọn bệnh nhân.

 • Hình ảnh 3D đầy đủ ở mọi góc độ

 • Luồng thông tin 3D

 • Người dùng có thể chọn pha bolus

ClearStent Live – Real-time stent enhancement software

ClearStent Live – Phần mềm nâng cao theo dõi stent trong thời gian thực

ClearStent Live cho phép xác minh thời gian thực vị trí của stent trong khi di chuyển thiết bị, loại bỏ chuyển động của tim.

 • Hỗ trợ các quy trình phức tạp

 • Xác định trong thời gian thực về vị trí stent trong khi di chuyển thiết bị

 • Khả năng tăng tốc quy trình và tiết kiệm chất cản quang

syngo DynaCT Micro provides high-resolution 3D imaging

syngo DynaCT Micro – Tăng mức độ chi tiết
syngo DynaCT Micro cung cấp hình ảnh 3D có độ phân giải cao, tăng mức độ chi tiết bằng cách sử dụng từng pixel từ Detector.

 • Tăng 40% độ phân giải không gian so với Syngo DynaC tiêu chuẩn

 • Hình dung tốt hơn về các cấu trúc nhỏ

 • Đánh giá nâng cao về ví dụ stent, bộ chuyển hướng dòng chảy hoặc bộ phận giả bằng đinh ghim

Advanced Therapies - syngo DynaCT with HDR

syngo DynaCT với detector HDR – Tăng độ giải mô mềm

 • Cung cấp thông tin thang sáng gấp 4 lần
 • Nâng cao độ phân giải của mô mềm
 • Chất lượng hình ảnh đồng nhất